Noks Nauta

Ik ben schrijver, spreker en workshopleider met een achtergrond als bedrijfsarts en psycholoog. Ik zet me in voor een beter leefklimaat voor hoogbegaafde volwassenen.

Samenwerken in de zorg

Samen weet je meer dan alleen. Toch werken zorgprofessionals nog te weinig samen. Artsen vinden het maar wat moeilijk: om professionals uit andere disciplines te vertrouwen. Gelukkig zijn er manieren om dat vertrouwen te herstellen.

Patiënten zien vaak verschillende zorgprofessionals. Maar al die professionals zien vaak maar één stukje van de patiënt. Alleen door samen te werken, krijgen ze zicht op de patiënt als mens.

Waarom is het zo moeilijk?

Samenwerken in de zorg is dus essentieel. Maar moeilijk is het vaak ook. Vooroordelen staan in de weg:

  • Psychologen zijn ‘te soft’, vindt de bedrijfsarts
  • De bedrijfsarts laat zich voor het karretje van de werkgever spannen, aldus de huisarts
  • Psychiaters? Die denken veel te snel aan pillen, zegt de psycholoog

Binnen teams heerst bovendien soms een strenge hiërarchie, waardoor de verpleegkundige de chirurg niet op een vergissing durft te wijzen. En samenwerken kost ook gewoon tijd. Je moet met de ander praten en diens werkwijze en denken proberen te begrijpen.

Onderzoek

Als onderzoeker bestudeerde ik de samenwerking in de zorg tussen mensen met verschillende professionele achtergronden. Ik verdiepte me in de obstakels, maar ook in de oplossingen. Termen als identiteit, status en hiërarchie hielpen me te begrijpen waar samenwerking soms spaak loopt, en hoe je dat kunt verhelpen.

Vertrouwen

Deze inzichten zet ik tegenwoordig in om zorgprofessionals nader tot elkaar te brengen. Daarbij richt ik me op herstel van het onderlinge vertrouwen. Op elkaars vakkennis vertrouwen zorgprofessionals meestal wel. Maar voor een echt goede samenwerking moeten we elkaar ook als mens vertrouwen. Als je weet hoe de ander communiceert, met patiënten omgaat en met het medisch beroepsgeheim, dan vertrouw je zo iemand pas écht.

Meer weten?

Verder Bericht

© 2024 Noks Nauta

Fotografie: Gijs de Kruijf | Website: Loek Zanders | Thema: Anders Norén